Statuty i regulaminy

Statut

Regulamin przeprowadzania konsultacji pisemnych w budynkach zarządzanych przez SML-W w Działdowie.

Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej na potrzeby c.o. w budynkach wyposażonych w elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania administrowanych przez SML-W w Działdowie.

Regulamin korzystania z c.o. w zasobach SML-W w Działdowie

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg w SML-W.

Regulamin przeprowadzania przetargów SML-W

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie.

Regulamin szczegółowych zasad przyznawania odznaki Zasłużony dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Działdowie

Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie

Regulamin działalności społeczno – wychowawczej w SML-W w Działdowie

Regulamin funduszu remontowego w SML-W w Działdowie

Regulamin gospodarki finansowej SML-W w Działdowie

Regulamin obowiązków w zakresie napraw, konserwacji i remontów wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Działdowie

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej w SML-W w Działdowie

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalania opłat za używanie lokali oraz spłaty zobowiązań długoterminowych w SML-w w Działdowie

Regulamin rozliczania kosztów zużycia gazu SML-W

Regulamin rozliczania kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w SML-W w Działdowie

Regulamin rozliczania kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w SML-W w Działdowie

Regulamin użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie

Regulamin używania lokali i porządku domowego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Działdowie

Regulamin w zakresie montażu i konserwacji instalacji domofonowej Spółdzielni Miezkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Działdowie

Regulamin windykacji należności SML-W

Regulamin wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości w SML-W w Działdowie

Regulamin wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości w SML-W w Działdowie Uchwała