Władze spółdzielni

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie

Kupniewska Bogumiła

Przewodniczący Rady

Lewandowska Barbara

Z-ca Przewodniczącego Rady

Jędraszek Adam

Sekretarz Rady

Bednarski Paweł

Członek Rady

Dudzic Iwona

Członek Rady

Jankowski Artur

Członek Rady

Tessar Andrzej

Członek Rady

Wejner Lidia

Członek Rady

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie

Fabiński Wojciech

Prezes Zarządu

Szeklicki Krzysztof

Z-ca Prezesa Zarządu

Konarzewska Elżbieta

Członek Zarządu

Działy

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy pokój nr 13 (I piętro)

Wudarska Natalia

Inspektor ds. członkowsko – mieszkaniowych, pracowniczych i samorządowych