Zrealizowane

Inwestycje zrealizowane w 2023 roku

 • wymianę zaworów centralnego ogrzewania w lokalach budynków przy
  ul. Biedrawiny 6, Rydygiera 5 oraz Leśna 9A;
 • prace konserwacyjne polegające na płukaniu wymienników ciepła JAD w węzłach c.o.;
 • remont zasilania lamp zewnętrznych na osiedlu Norwida;
 • remont wewnętrznych linii zasilających w budynku przy ul. Łąkowa 8
  oraz Łąkowa 10;
 • remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Łąkowa 4, Łąkowa 8 oraz
  Łąkowa 10;
 • remont polegający na malowaniu piwnicy w budynku przy ul. Nidzicka 15;
 • remont nawierzchni przy wiacie śmietnikowej na osiedlu Łąkowa (dz. Nr 939/25);
 • remont kominów w budynkach przy ul. Lenartowicza 7, Norwida 1, Lenartowicza 3, Rydygiera 3, Nidzicka 15, Norwida 3, Nidzicka 13, Łąkowa 10 oraz Norwida 27;
 • równanie terenów przy garażach będących w zasobach SML-W;
 • równanie parkingu przy ul. Norwida 19;
 • remont chodnika na działce 265/108 (szczyt budynku przy ul. Biedrawiny 6);
 • remont nawierzchni/poszerzenia drogi osiedlowej na dz. nr 265/108 (szczyt budynków przy ul. Rydygiera 5, Biedrawiny 6);
 • naprawę nawierzchni na terenach będących w zasobach SML-W masą mineralną asfaltową;
 • montaż oświetlenia z czujnikami ruchu na klatkach schodowych budynków przy
  ul. Nidzicka 9, Norwida 23, Nidzicka 15, Łąkowa 8 oraz Łąkowa 10;
 • oznakowania poziome na terenach będących w zasobach SML-W;
 • remont, wymianę poszczególnych elementów urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw będących w zasobach SML-W;
 • wymianę piasku na placach zabaw będących w zasobach SML-W;
 • pielęgnację zieleni w zakresie obejmującym cięcia sanitarne, korygujące techniczne
  i formujące na terenach będących w zasobach SML-W.

Rozstrzygnięto postępowania przetargowe i zawarto umowy na realizację zadań w roku 2024:

 • remont klatek schodowych w budynku przy ul. Nidzicka 15;
 • remont balkonów w budynku przy ul. Nidzicka 9 oraz Nidzicka 13;
 • utwardzenie nawierzchni 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych między budynkami przy ul. Norwida 3-5.