Dyżury

DYŻURY W SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Działdowie informuje o możliwości skorzystania z dyżurów (dyżury odbywają się raz w miesiącu w budynku Spółdzielni przy ul. Nidzickiej 17 (pok.18)):

 1. Członków Rady Nadzorczej w godz. 1600 – 1700.
  w dniu 08.01.2024 r. – Lewandowska Barbara
  w dniu 05.02.2024 r. – Jankowski Artur
  w dniu 04.03.2024 r. – Tessar Andrzej
  w dniu 08.04.2024 r. – Bednarski Paweł
  w dniu 06.05.2024 r. – Jędraszek Adam
  w dniu 03.06.2024 r. – Kupniewska Bogumiła
 2. Radcy Prawnego Spółdzielni.
  Prosimy o wcześniejszy kontakt ze Spółdzielnią pod nr tel. 23 697 97 92, celem uzyskania szczegółowych informacji.
 3. Dzielnicowego z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie (poniżej szczegółowy harmonogram dyżurów):
  w dniu 04.01.2024 r.
  w dniu 01.02.2024 r.
  w dniu 07.03.2024 r.
  w dniu 04.04.2024 r.
  w dniu 09.05.2024 r.
  w dniu 06.06.2024 r.
  Dzielnicowy dyżuruje od godz. 1100
  Prosimy mieszkańców o zgłaszanie ewentualnych uwag i skarg. Dziękujemy.