Kontakt

Dziękujemy za zainteresowanie,
zapraszamy do kontaktu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko 

– Własnościowa w Działdowie

13–200 Działdowo, ul. Nidzickiej 17

Spółdzielnia czynna:

 • poniedziałek od godz. 7:00 do godz. 17:00
 • od wtorku do czwartku od godz. 7:00 do godz. 15:00
 • piątek od godz. 7:00 do godz. 13:00

Kasa czynna:

 • poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00, przerwa od: 11:00 do 11:30
 • środa od godz. 8:00 do godz. 14:00, przerwa od: 11:00 do 11:30
 • piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek od godz. 14:00 do godz. 16:00
 • środa od godz. 8:00 do godz. 10:00

Numery telefonów:

 • Sekretariat: 23 697 97 92
 • Dział Administracyjno – Techniczny: 23 697 99 01
 • Kierownik Działu Administracyjno –
  Technicznego:  501 373 333

  Skontaktuj się z nami!