Zasoby

Stan Zasobów, Członkowie Spółdzielni

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Spółdzielnia zrzeszała 1.863 Członków zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych. Zasoby naszej Spółdzielni stanowią :

 1. 2012 mieszkania w 46 budynkach wielorodzinnych, w tym:
  – lokatorskie – 37,
  – własnościowe – 594,
  – odrębna własność – 1.381.
 2. 223 garaże, w tym:
  – własnościowe – 178 – pow. 5.182,00 m2 (grunt),
  – odrębna własność – 45 – pow. 1.478,00 m2 (grunt),
  – dzierżawa terenu pod 7.259,00 m2 p.uż. – garaże blaszane i najem garaży murowanych przy ul. Świerkowej – 7.590,10 m2.
 3. 10 lokali użytkowych.
 4. Nieruchomości niezabudowane:
  – ~ 5.500,00 m2 – dróg i parkingów,
  – 2.500,00 m2 – placów zabaw,
  – 80.154,00 m2 – terenów.

Zasoby Spółdzielni na koniec grudnia 2014 r. zamieszkiwało 4.488 mieszkańców naszego miasta. Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na koniec 2014 r. wynosiła 108.070,71 m2 ,w tym:

 • lokale mieszkalne – 101.501,44 m2,
 • lokale użytkowe – 2.903,78 m2,
 • garaże murowane – 3.665,49 m2.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. we władaniu Spółdzielni było 176.766,53 m2 gruntów, w tym:

 • grunty własne – 74.163,53 m2,
 • grunty we wieczystym użytkowaniu – 102.603,00 m2.

Ponadto Spółdzielnia zarządzała w 2014 r. Wspólnotą Mieszkaniową przy ulicy Rydygiera 11 liczącą 35 lokali mieszkalnych o pow. użyt. 1.514,63 m2.