Uchwały Walnego zgromadzenia 2021

Wszystkie uchwały są dostępne w siedzibie SM-LW w dziale członkowsko-mieszkaniowym.