Uchwały Rady nadzorczej 2023

Wszystkie uchwały są dostępne w siedzibie SM-LW w dziale członkowsko-mieszkaniowym.

Uchwała nr 1/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 23.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia funduszu remontowego w SML-W w Działdowie.

Uchwała nr 2/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 23.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia funduszu płac na rok 2023.

Uchwała nr 3/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 23.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów SML-W w Działdowie na rok 2023

Uchwała nr 4/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 23.01.2023 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2022 r.

Uchwała nr 5/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 24.04.2023 r. w sprawie zmiany planu remontów SML-W w Działdowie na rok 2023

Uchwała nr 6/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 24.04.2023 r. w sprawie przyznania premii za I kw. 2023 r.

Uchwała nr 7/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia zaliczkowych opłat na pokrycie kosztów z tytułu c.o. w SMLW w Działdowie.

Uchwała nr 8/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.05.2023 r. w sprawie zmiany opłat na fundusz remontowy budynku Spółdzielni.

Uchwała nr 9/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia opłaty za dostarczana wodę i odprowadzane ścieki obowiązujących od dnia 06 maja 2023 r.

Uchwała nr 10/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-księgowego SML-W w Działdowie na rok 2023.

Uchwała nr 11/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.05.2023 r. w sprawie ustalenia nowych zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 12/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.05.2023 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu.

Uchwała nr 13/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.06.2023 r. w sprawie zmiany planu remontów SMLW w Działdowie na rok 2023.

Uchwała nr 14/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 17.07.2023 r. w sprawie przyznania premii za II kw. 2023 r.

Uchwała nr 15/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 28.08.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania i premiowania Członków Zarządu SML-W w Działdowie.

Uchwała nr 16/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 25.09.2023 r. w sprawie zmiany opłat za eksploatację i utrzymanie lokali mieszkalnych.

Uchwała nr 17/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 25.09.2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie remontów SMLW w Działdowie na rok 2023.

Uchwała nr 18/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 30.10.2023 r. w sprawie zmiany planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Działdowie na rok 2023.

Uchwała nr 19/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 30.10.2023 r. w sprawie przyznania premii za III kw. 2023 r.

Uchwała nr 20/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 27.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 21/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 27.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Działdowie przy ul. Kolejowej

Uchwała nr 22/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 11.12.2023 r. w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2023.