Uchwały Rady nadzorczej 2022

Wszystkie uchwały są dostępne w siedzibie SM-LW w dziale członkowsko-mieszkaniowym.

Uchwała nr 1/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 25.01.2022 r. w sprawie zatwierdzenia funduszu remontowego w SML-W w Działdowie.

Uchwała nr 2/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 25.01.2022 r. w sprawie zatwierdzenia funduszu płac na rok 2022.

Uchwała nr 3/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 25.01.2022 r. w sprawie zatwierdzenia zaliczkowych opłat na pokrycie kosztów z tytułu c.o. w SML-W w Działdowie.

Uchwała nr 4/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 25.01.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów SML-W w Działdowie na rok 2022.

Uchwała nr 5/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 25.01.2022 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2021r.

Uchwała nr 6/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 23.02.2022 r. w sprawie zatwierdzenia zaliczkowych opłat na pokrycie kosztów z tytułu podgrzania ciepłej wody w SML-W w Działdowie.

Uchwała nr 7/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 23.02.2022 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu.

Uchwała nr 8/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 23.03.2022 r. w sprawie zmiany planu remontów SML-W w Działdowie na rok 2022.

Uchwała nr 9/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 23.03.2022 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.

Uchwała nr 10/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 20.04.2022 r. w sprawie zmiany planu remontów SML-W w Działdowie na rok 2022.

Uchwała nr 11/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 20.04.2022 r. w sprawie przyznania premii za I kwartał 2022 r.

Uchwała nr 12/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 27.07.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-księgowego SML-W w Działdowie na rok 2022.

Uchwała nr 13/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 27.07.2022 r. w sprawie zmiany opłat na fundusz remontowy dla budynku Hallera 23.

Uchwała nr 14/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 27.07.2022 r. w sprawie zmian w planie remontów SML-W w Działdowie na rok 2022.

Uchwała nr 15/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 27.07.2022 r. w sprawie przyznania premii za II kwartał 2022 r.

Uchwała nr 16/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 24.08.2022 r. w sprawie zmiany opłat za eksploatację i utrzymanie lokali mieszkalnych.

Uchwała nr 17/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 13.10.2022 r. w sprawie ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 18/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia zaliczkowych opłat na pokrycie kosztów z tytułu c.o. w SML-W w Działdowie.

Uchwała nr 19/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia zaliczkowych opłat na pokrycie kosztów z tytułu podgrzewu ciepłej wody w SML-W w Działdowie.

Uchwała nr 20/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.12.2022 r. w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2022.

Uchwała nr 21/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.12.2022 r. w sprawie przyznania premii za III kwartał 2022r.