Uchwały Walnego zgromadzenia 2022

Wszystkie uchwały są dostępne w siedzibie SM-LW w dziale członkowsko-mieszkaniowym.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Działdowie w dniach 07.11.2022 r. i 08.11.2022 r.

 • Uchwała Nr 1/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 07.11.2022 r. i 08.11.2022 r. w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej SML-W w Działdowie.
 • Uchwała Nr 2/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 07.11.2022 r. i 08.11.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wioletty Kujawa pełniącej funkcję Prezesa Zarządu SML-W w Działdowie w 2019 roku.
 • Uchwała Nr 3/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 07.11.2022 r. i 08.11.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Romana Kotkowskiego pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu SML-W w Działdowie w 2019 roku.
 • Uchwała Nr 4/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 07.11.2022 r. i 08.11.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Wojciecha Fabińskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu SML-W w Działdowie w 2019, 2020 i 2021 roku.
 • Uchwała Nr 5/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 07.11.2022 r. i 08.11.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Krzysztofa Szeklickiego pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu SML-W w Działdowie w 2020 i 2021 roku.
 • Uchwała Nr 6/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 07.11.2022 r. i 08.11.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Elzbiety Konarzewskiej pełniącej funkcję Członka Zarządu SML-W w Działdowie w 2019,2020 i 2021 roku.
 • Uchwała Nr 7/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 07.11.2022 r. i 08.11.2022 r. w sprawie rozpatrzenia protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2018 r.

Pisemne głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia w dniu 04 października 2022 r.

 • Uchwała Nr 1/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Mieszkaniowej w Działdowie z dnia 04.10.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r.
 • Uchwała Nr 2/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Mieszkaniowej w Działdowie z dnia 04.10.2022 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Działdowie za rok 2019.
 • Uchwała Nr 3/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Mieszkaniowej w Działdowie z dnia 04.10.2022 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r
 • Uchwała Nr 4/200 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Mieszkaniowej w Działdowie z dnia 04.10.2022 r w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.
 • Uchwała Nr 5/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Mieszkaniowej w Działdowie z dnia 04.10.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r.
 • Uchwała Nr 6/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Mieszkaniowej w Działdowie z dnia 04.10.2022 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Działdowie za rok 2020.
 • Uchwała Nr 7/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Mieszkaniowej w Działdowie z dnia 04.10.2022 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.
 • Uchwała Nr 8/200 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Mieszkaniowej w Działdowie z dnia 04.10.2022 r w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
 • Uchwała Nr 9/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Mieszkaniowej w Działdowie z dnia 04.10.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 r.
 • Uchwała Nr 10/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Mieszkaniowej w Działdowie z dnia 04.10.2022 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Działdowie za rok 2021.
 • Uchwała Nr 11/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Mieszkaniowej w Działdowie z dnia 04.10.2022 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.
 • Uchwała Nr 12/200 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Mieszkaniowej w Działdowie z dnia 04.10.2022 r w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok.