Uchwały Zarządu 2022

Wszystkie uchwały są dostępne w siedzibie SM-LW w dziale członkowsko-mieszkaniowym.

Uchwała Nr 1/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 18.01.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 2/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 18.01.2022 r. w sprawie przyznania nagród rocznych pracownikom.

Uchwała Nr 3/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.02.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 4/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.02.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 5/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 14.03.2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/2016 ws.ustalenia opłaty za dzierżawę terenu pod garaże blaszane od dnia 01.01.2017.

Uchwała Nr 6/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 14.03.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 7/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 14.03.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 8/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 14.03.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 9/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 14.03.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 10/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 14.03.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w SML-W w Działdowie zmienionej uchwałą nr 44/2018 z dnia 04.12.2018 w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w SML-W w Działdowie.

Uchwała Nr 11/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.04.2022 r. w sprawie uchylenia uchwały 10/2015 z dnia 29.10.2015 w sprawie przyjęcia

Uchwała Nr 12/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.04.2022 r. w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w SML-W w Działdowie.

Uchwała Nr 13/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 20.06.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 14/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.08.2022 r. w sprawie zmiany uchwały zarządu nr 23/2016 z dnia 16.11.2016 r. w sprawie ustalenia opłaty za najem garaży przy ul. Świerkowej od dnia 01.02.2017 r.

Uchwała Nr 15/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.08.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 16/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 09.09.2022 r. w sprawie zarządzenia podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie SML-W w Działdowie oraz powołania komisji skrutacyjnej.

Uchwała Nr 17/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 09.09.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 18/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 09.09.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 19/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 09.09.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 20/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 09.09.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 21/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 09.09.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 22/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 09.09.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 23/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 09.09.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 24/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 09.09.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 25/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 09.09.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 26/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 11.10.2022 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia SML-W w Działdowie.

Uchwała Nr 27/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 11.10.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 28/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 11.10.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 29/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 11.10.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 30/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 11.10.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 31/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 11.10.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 32/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 11.10.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 33/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 11.10.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 34/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 17.10.2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 1/2014 z dnia 10.03.2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu ochrony danych osobowych w SML_W w Działdowie.

Uchwała Nr 35/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 17.10.2022 r. w sprawie zmiany uchwały 14/2014 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie zmiany uchwały zarządu nr 23/2016 z dnia 16.11.2016 r. w sprawie ustalenia opłaty za najem garaży przy ul. Świerkowej od dnia 01.02.2017 r.

Uchwała Nr 36/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 17.10.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 37/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 24.11.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 38/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 24.11.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 39/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 24.11.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 40/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 24.11.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 41/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 24.11.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 42/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 24.11.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 43/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 24.11.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 44/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 45/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 46/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 47/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 48/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie