Glowna2017-11-14T10:10:15+01:00
204, 2024

DNI OTWARTE DLA MIESZKAŃCÓW

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Działdowie informuje, że organizuje DNI OTWARTE DLA MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI :

w dniu 8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) godz. 1600 w świetlicy Spółdzielni  przy ul. Nidzickiej 17 dla niżej wymieniowych ulic:

 • Kolejowa 17, 18,
 • Łąkowa 4, 6, 8, 10,
 • Hallera 23,
 • Skłodowskiej 2,
 • Nidzicka 9, 11, 13, 15,
 • Norwida 1, 2, 3, 5.

 w dniu 9 kwietnia 2024 r. (wtorek) godz. 1600 w świetlicy Spółdzielni  przy ul. Nidzickiej 17 dla niżej wymieniowych ulic:

 1. Norwida 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,
 2. Lenartowicza 3, 7, 9,
 3. Leśna 9, 9A, 11A, 13B.

w dniu 10 kwietnia 2024 r. (środa) godz. 1600 w świetlicy Spółdzielni  przy ul. Nidzickiej 17 dla niżej wymieniowych ulic:

 1. Karłowicza 2, 6,
 2. Rydygiera 1, 3, 5, 7, 9, 9A,
 3. Biedrawiny 2, 4, 6,
 4. Malewskiej 1.

PROSIMY PAŃSTWA O AKTYWNE UCZESTNICTWO

 

 

 

1904, 2023

INFORMACJA W SPRAWIE MAKSYMALNEJ CENY DOSTAWY CIEPŁA

W związku ze zmianą wysokości cen za dostarczanie 1 GJ ciepła stosowanej od dnia 1 marca 2023 r.  przez Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o. w Działdowie, których obniżenie wynika ze  znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.), które ma obowiązek stosować Przedsiębiorstwo  do ustalenia maksymalnych cen dostawy ciepła, poniżej przedstawiamy otrzymane w dniu 28.03.2023 r. pismo dotyczące informacji w sprawie maksymalnej ceny dostawy ciepła .

Jednocześnie informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie podejmie w związku z tym stosowną uchwałę przewidującą zmianę wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, o których Spółdzielnia zawiadomi na piśmie każdego mieszkańca.

                                                                                                         /ZARZĄD/

2812, 2022

Informacja dot.podwyżki ciepła od dnia 01.01.2023 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYŻKI CIEPŁA W ZASOBACH SMLW W DZIAŁDOWIE

od dnia 01 stycznia 2023 r.

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w DZIAŁDOWIE

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej informuje, że dostawca energii cieplnej do Państwa mieszkań tj. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o. z siedzibą w Działdowie przy ul. M. Zientary Malewskiej 1b podniósł po raz kolejny w  tym roku ceny za dostarczone ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzanie wody. Poprzednia podwyżka cen ciepła obowiązywała od 1 lutego 2022 roku. Aktualna podwyżka cen ciepła przewiduje wzrost opłaty (ceny za 1GJ od 44%-80%) Różnice w wielkości podwyżki wynikają z podziału na określone grupy taryfowe. W przypadku ciepłej wody użytkowej mamy wzrost do 50% z tytułu opłaty stałej jak też opłaty zmiennej.

Wysokość zaliczek na centralne ogrzewanie wyniesie w przypadku opłaty zmiennej
od 1,93 – 3,96 złotych za m 2 i od 0,17-0,54 za m 2 w przypadku opłaty stałej.

W związku z powyższym otrzymaliście Państwo informację o zmianie od 1 stycznia 2023 roku wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w zakresie opłaty stałej i zmiennej. Zaliczki zostały zmienione proporcjonalnie do wzrostu cen wprowadzonych przez PC Spółka z o.o. w Działdowie.

Szanowni Mieszkańcy ponadto informujemy, iż Zarząd Spółdzielni nie jest Stroną w ustalaniu cen oraz nie  posiada żadnych możliwości prawnych aby negocjować czy mieć wpływ na wysokość cen, które zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki na wniosek dostawcy czyli Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Sp. z o.o. w Działdowie (Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 października 2022 r. nr OGD.4210.74.2022.406.XVI.Eko). Spółdzielnia Nasza po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych oraz wykonaniu zadań inwestycyjnych związanych z dostawą ciepła do budynków mieszkalnych, każdorazowo wnioskuje do PC Spółka z o.o.  o obniżenie mocy zamówionej do dostawcy, a także ma wpływ na parametry dostarczanego czynnika grzewczego mając zawsze  na względzie obniżenie kosztów obciążających mieszkańców.

Opłata za energię cieplną, zgodnie z art. 4 ust. 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2021 poz. 1208 z późn.zm.)  jest opłatą niezależną od Spółdzielni.

Wysokość tej opłaty ustala dostawca ciepła PC Sp. z o.o. w Działdowie,a nie Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa. Spółdzielnia nie odnosi też żadnych korzyści finansowych z tytułu dostawy i rozliczania ciepła do budynków. Wnoszone przez mieszkańców opłaty za ciepło pokrywają wyłącznie koszty wynikające z faktur, które otrzymujemy od dostawcy ciepła PC Spółka z o.o.  i są każdorazowo rozliczane po zakończeniu sezonu grzewczego z mieszkańcami

                                                                                                                                                                       ZARZĄD

                                                                                                                                                                                 /-/

1402, 2022

WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Działdowie uprzejmie informuje o dokonaniu zmiany organizacji ruchu na drodze wewnętrznej prowadzącej do garaży blaszanych i murowanych zlokalizowanych przy ul. Norwida w Działdowie (na przeciw bloku Norwida 1 przy cukierni i Poczcie).

Zmiana ta polega na montażu dodatkowego oznakowania pionowego tj znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) po lewej stronie drogi.

         W związku z powyższym zwracamy się do naszych mieszkańców i użytkowników drogi wewnętrznej o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie pionowe i zachowanie bezpieczeństwa w jej obrębie.

 

                                                                                                                Zarząd SMLW w Działdowie

                                                                                                                                           /-/