Uchwały Walnego zgromadzenia 2021

Wszystkie uchwały są dostępne w siedzibie SM-LW w dziale członkowsko-mieszkaniowym.

Uchwała nr 1/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu środków finansowych na fundusz remontowy w SML-W w Działdowie.

Uchwała nr 2/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów SML-W w Działdowie na rok 2021.

Uchwała nr 3/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 26.01.2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu konsultacji pisemnych w budynkach zarządzanych przez SML-W w Działdowie.

Uchwała nr 4/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia funduszu płac na rok 2021.

Uchwała nr 5/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 26.01.2021 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2020r.

Uchwała nr 6/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 14.04.2021 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu.

Uchwała nr 7/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 10.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego SML-W w Działdowie na rok 2021

Uchwała nr 8/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 10.05.2021 r. w sprawie przyznania premii za I kwartał 2021 r.

Uchwała nr 9/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.07.2021 r. w sprawie przyznania premii za II kwartał 2021 r.

Uchwała nr 10/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 09.08.2021 r. w sprawie zmiany planu remontów SML-W w Działdowie na rok 2021.

Uchwała nr 11/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 19.10.2021 r. w sprawie zmiany opłat za eksploatację i utrzymanie lokali mieszkalnych.

Uchwała nr 12/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia19.10.2021 r. w sprawie zmiany planu remontów SML-W w Działdowie na rok 2021.

Uchwała nr 13/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 19.10.2021 r. w sprawie przyznania premii za III kwartał 2021 r.

Uchwała nr 14/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 09.11.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania i premiowania członków Zarządu SML-W w Działdowie.

Uchwała nr 15/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 24.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 26/2019 z dnia 25.06.2019 r.

Uchwała nr 16/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 24.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 19/2020 z dnia 05.10.2020 r.

Uchwała nr 17/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 24.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 6/2019 z dnia 29.01.2019 r.

Uchwała nr 18/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 14.12.2021 r. w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2021

Uchwała nr 19/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 14.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 14 grudnia 2021 r.