Uchwały Walnego zgromadzenia 2023

Wszystkie uchwały są dostępne w siedzibie SM-LW w dziale członkowsko-mieszkaniowym.

Uchwała nr 1/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 26.06.2023 r. i 27.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie.

Uchwała nr 2/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 26.06.2023 r i 27.06.2023 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie.

Uchwała nr 3/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 26.06.2023 r i 27.06.2023 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.

Uchwała nr 4/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 26.06.2023 r i 27.06.2023 r w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.

Uchwała nr 5/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 26.06.2023 r i 27.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Wojciecha Fabińskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu SML-W w Działdowie w 2022 roku.

Uchwała nr 6/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 26.06.2023 r i 27.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Krzysztofa Szeklickiego pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu SML-W w Działdowie w 2022 roku.

Uchwała nr 7/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 26.06.2023 r. i 27.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Elżbiety Konarzewskiej pełniącej funkcję Członka Zarządu SML-W w Działdowie w 2022 roku

Uchwała nr 8/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 26.06.2023 r. i 27.06.2023 r. w sprawie rozpatrzenia protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r