Uchwały Zarządu 2021

Wszystkie uchwały są dostępne w siedzibie SM-LW w dziale członkowsko-mieszkaniowym.

Uchwała Nr 1/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 19.01.2021 r w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie.

Uchwała Nr 2/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 19.01.2021 r w sprawie przyznania nagród rocznych pracownikom

Uchwała Nr 3/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.02.2021 r w sprawie przyjęcia w poczet członków

Uchwała Nr 4/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.02.2021r w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie.

Uchwała Nr 5/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.03.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie.

Uchwała Nr 6/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.03.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie.

Uchwała Nr 7/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.03.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie.

Uchwała Nr 8/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.03.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie.

Uchwała Nr 9/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.03.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie.

Uchwała Nr 10/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 17.05.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie.

Uchwała Nr 11/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 17.05.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie.

Uchwała Nr 12/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 17.05.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie.

Uchwała Nr 13/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 17.05.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie.

Uchwała Nr 14/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 10.06.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 15/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 10.06.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 16/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 13.07.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 17/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 13.07.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 18/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 13.07.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 19/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 02.08.2021 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia SML-W w Działdowie.

Uchwała Nr 20/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 02.08.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 21/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 02.08.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 22/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.08.2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu nr 19/2021 z dnia 02.08.2021 r.w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 23/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.08.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 24/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.08.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 25/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 06.09.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 26/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 06.09.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 38/2020 w sprawie przyporządkowania wiat śmietnikowych usytuowanych na terenie Spółdzielni do budynków wielorodzinnych zmienionej Uchwałą Zarządu nr 45/2020 z dnia 17.08.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 38/2020 w sprawie przyporządkowania wiat śmietnikowych usytuowanych na terenie Spółdzielni do budynków wielorodzinnych.

Uchwała Nr 27/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 10.09.2021 r. w przedmiocie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej.

Uchwała Nr 28/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 06.10.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 29/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 06.10.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 30/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 06.10.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 31/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 08.10.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. Zarządu SML-W w Działdowie w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali na nieruchomości przy ulicy Rydygiera 7 oznaczonej jako działka nr 271/25 z mapy 08.

Uchwała Nr 32/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 33/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 34/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 35/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 36/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 37/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 38/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 39/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 39/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 40/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 41/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 42/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 43/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 44/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 45/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 46/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu 38/2020 w sprawie przyporządkowania wiat śmietnikowych usytuowanych na terenie Spółdzielni do budynków wielorodzinnych

Uchwała Nr 47/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 30.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad:Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych obowiązująca w SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 48/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 30.12.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 49/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 30.12.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 50/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 30.12.2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie