Uchwały Zarządu 2023

Wszystkie uchwały są dostępne w siedzibie SM-LW w dziale członkowsko-mieszkaniowym.

Uchwała Nr 1/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.01.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 2/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.01.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 3/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.01.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 4/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.01.2023 r. w sprawie przyznania nagród rocznych pracownikom.

Uchwała Nr 5/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.01.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 6/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.01.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 7/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.01.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 8/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 16.01.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 9/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 13.02.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 10/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 13.03.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 11/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 13.03.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 12/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 13.03.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 13/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.04.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 14/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.04.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 15/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.04.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 16/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.04.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 17/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.04.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 18/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.04.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 19/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.05.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 20/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.05.2023 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 21/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.05.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 22/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.05.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 23/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.05.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 24/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 05.06.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 25/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 06.07.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 26/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 06.07.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 27/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 21.08.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 28/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 21.08.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 29/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 21.08.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 30/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 21.08.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 31/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 11.09.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 32/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 11.09.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 33/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 11.09.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 34/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 11.09.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 35/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 23.10.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 36/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 23.10.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 37/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 23.10.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 38/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 20.11.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 39/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.12.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 40/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.12.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 41/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.12.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 42/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.12.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 43/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.12.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 44/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.12.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie