Projekty unijne

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biedrawiny 2 będącego w zasobach SML-W w Działdowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Działdowie pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 – „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałanie 4.3.2 – „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biedrawiny 2 będącego    w zasobach SML-W w Działdowie”.

Umowa o dofinansowanie tego projektu została podpisana 28 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Cele szczegółowe:
Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku oraz ograniczenie zużycia energii pierwotnej.

Całkowita wartość projektu to kwota 522 465,00 zł. z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 420 584,32 zł.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace budowlane: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu piwnicy, zamontowanie automatyki sterującej przy rozdzielaczach oraz wymiana zaworów termostatycznych i wprowadzenie indywidualnych przy grzejnikowych podzielnikach kosztów ogrzewania.

Przewidywany czas rozpoczęcia prac to I kwartał 2020 r., natomiast zakończenia – IV kwartał 2020 r.


Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rydygiera 1 będącego w zasobach SML-W w Działdowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Działdowie pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 – „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałanie 4.3.2 – „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rydygiera 1 będącego    w zasobach SML-W w Działdowie”.

Umowa o dofinansowanie tego projektu została podpisana 28 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Cele szczegółowe:
Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku oraz ograniczenie zużycia energii pierwotnej.

Całkowita wartość projektu to kwota 529 095,00 zł. z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 425 921,47 zł.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace budowlane: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu piwnicy, zamontowanie automatyki sterującej przy rozdzielaczach oraz wymiana zaworów termostatycznych i wprowadzenie indywidualnych przy grzejnikowych podzielnikach kosztów ogrzewania.

Przewidywany czas rozpoczęcia prac to I kwartał 2020 r., natomiast zakończenia – IV kwartał 2020 r.


Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rydygiera 3 będącego w zasobach SML-W w Działdowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Działdowie pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 – „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałanie 4.3.2 – „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rydygiera 3 będącego    w zasobach SML-W w Działdowie”.

Umowa o dofinansowanie tego projektu została podpisana 28 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Cele szczegółowe:
Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku oraz ograniczenie zużycia energii pierwotnej.

Całkowita wartość projektu to kwota 517 065,00 zł. z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 399 561,50 zł.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace budowlane: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu piwnicy, zamontowanie automatyki sterującej przy rozdzielaczach oraz wymiana zaworów termostatycznych i wprowadzenie indywidualnych przy grzejnikowych podzielnikach kosztów ogrzewania.

Przewidywany czas rozpoczęcia prac to I kwartał 2020 r., natomiast zakończenia – IV kwartał 2020 r.