Uchwały Rady nadzorczej 2024

Wszystkie uchwały są dostępne w siedzibie SM-LW w dziale członkowsko-mieszkaniowym.

Uchwała nr 18/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 08.07.2024 r. w sprawie przyznania premii za II kw. 2024 r.

Uchwała nr 17/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 08.07.2024 r. w sprawie zmiany regulaminu przeprowadzania przetargów w SML-W w Działdowie.

Uchwała nr 16/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 27.05.2024 r. w sprawie zmiany planu remontów SML-W w Działdowie na rok 2024.

Uchwała nr 15/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 27.05.2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-księgowego SML-W w Działdowie na rok 2024.

Uchwała nr 14/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 27.05.2024 r. w sprawie ustalenia nowych zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 13/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.04.2024 r. w sprawie przyznania premii za I kw. 2024 r.

Uchwała nr 12/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.04.2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania i premiowania Członków Zarządu SML-W w Działdowie.

Uchwała nr 11/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.04.2024r. w sprawie zmiany planu remontów SML-W w Działdowie na rok 2024.

Uchwała nr 10/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 18.03.2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości w SML-W w Działdowie.

Uchwała nr 9/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 18.03.2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz ustalenia odpłatności z tego tytułu w SML-W w Działdowie.

Uchwała nr 8/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 18.03.2024 r. w sprawie zatwierdzenia zaliczkowych opłat na pokrycie kosztów zużycia gazu w SML-W w Działdowie.

Uchwała nr 7/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia19.02.2024r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu.

Uchwała nr 6/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 19.02.2024r. w sprawie zmiany planu remontów SML-W w Działdowie na rok 2024.

Uchwała nr 5/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.01.2024 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2023 r.

Uchwała nr 4/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.01.2024r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów SML-W w Działdowie na rok 2024.

Uchwała nr 3/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia funduszu płac na rok 2024

Uchwała nr 2/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu środków finansowych na fundusz remontowy w SMLW w Działdowie.

Uchwała nr 1/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 22.01.2024 r. w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2023