Uchwały Walnego zgromadzenia 2024

Wszystkie uchwały są dostępne w siedzibie SM-LW w dziale członkowsko-mieszkaniowym.

Uchwała nr 1/2024 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 24.06.2024 r. i 25.06.2024 r.. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie.

Uchwała nr 2/2024 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 24.06.2024 r i 25.06.2024 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie.

Uchwała nr 3/2024 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 24.06.2024 r i 25.06.2024 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r

Uchwała nr 4/2024 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 24.06.2024 r i 25.06.2024 r w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.

Uchwała nr 5/2024 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 24.06.2024 r i 25.06.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Wojciecha Fabińskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu SML-W w Działdowie w 2023 roku.

Uchwała nr 6/2024 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 24.06.2024 r i 25.06.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Krzysztofa Szeklickiego pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu SML-W w Działdowie w 2023 roku.

Uchwała nr 7/2024 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 24.06.2024 r. i 25.06.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Elżbiety Konarzewskiej pełniącej funkcję Członka Zarządu SML-W w Działdowie w 2023 roku

Uchwała nr 8/2024 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 24.06.2024 r. i 25.06.2024 r. w sprawie zgody na nieodpłatne przekazanie gruntu stanowiącego część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 939/19 będącej w użytkowaniu wieczystym SML-W w Działdowie na rzecz Gminy – Miasto Działdowo.