Uchwały Zarządu 2024

Wszystkie uchwały są dostępne w siedzibie SM-LW w dziale członkowsko-mieszkaniowym.

Uchwała Nr 31/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.07.2024 r.w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 30/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.07.2024 r.w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 29/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.07.2024 r.w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 28/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.07.2024 r.w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 27/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.07.2024 r.w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 26/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.07.2024 r.w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 25/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.07.2024 r.w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 24/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.07.2024 r.w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 23/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.07.2024 r.w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 22/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.06.2024 r.w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 21/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.06.2024 r.w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 20/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.06.2024 r.w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 19/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.06.2024 r.w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 18/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.06.2024 r.w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 17/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.06.2024 r.w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 16/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.06.2024r. w przedmiocie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania w SMLW w Działdowie

Uchwała Nr 15/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 20.05.2024r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

 

Uchwała Nr 14/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 20.05.2024r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 13/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 20.05.2024r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 12/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 20.05.2024r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 11/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 20.05.2024r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 10/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 20.05.2024r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia SML-W w Działdowie.

Uchwała Nr 9/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.04.2024r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 8/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.04.2024r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 7/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.04.2024r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 6/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 11.03.2024r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 5/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 11.03.2024r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 4/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 12.02.2024r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 3/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.01.2024r. w sprawie przyznania nagród rocznych pracownikom.

Uchwała Nr 2/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.01.2024r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie

Uchwała Nr 1/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie z dnia 15.01.2024r. w sprawie przyjęcia w poczet członków SML-W w Działdowie