Uchwały Walnego zgromadzenia

Uchwała nr 8/2024 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie w dniach 24.06.2024 r. i 25.06.2024 r. w sprawie zgody na nieodpłatne przekazanie gruntu stanowiącego część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 939/19 będącej w użytkowaniu wieczystym SML-W w Działdowie na rzecz Gminy – Miasto Działdowo.