Ważna informacja

maj 28 2024

Ważna informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Działdowie uprzejmie informuje o dokonaniu zmiany organizacji ruchu na drodze wewnętrznej prowadzącej do garaży blaszanych i murowanych zlokalizowanych przy ul. Norwida w Działdowie (na przeciw bloku Norwida 1 przy cukierni i Poczcie).

Zmiana ta polega na montażu dodatkowego oznakowania pionowego tj znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) po lewej stronie drogi.

         W związku z powyższym zwracamy się do naszych mieszkańców i użytkowników drogi wewnętrznej o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie pionowe i zachowanie bezpieczeństwa w jej obrębie.