INFORMACJA W SPRAWIE MAKSYMALNEJ CENY DOSTAWY CIEPŁA

maj 28 2024

INFORMACJA W SPRAWIE MAKSYMALNEJ CENY DOSTAWY CIEPŁA

W związku ze zmianą wysokości cen za dostarczanie 1 GJ ciepła stosowanej od dnia 1 marca 2023 r.  przez Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o. w Działdowie, których obniżenie wynika ze  znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.), które ma obowiązek stosować Przedsiębiorstwo  do ustalenia maksymalnych cen dostawy ciepła, poniżej przedstawiamy otrzymane w dniu 28.03.2023 r. pismo dotyczące informacji w sprawie maksymalnej ceny dostawy ciepła .

Jednocześnie informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie podejmie w związku z tym stosowną uchwałę przewidującą zmianę wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, o których Spółdzielnia zawiadomi na piśmie każdego mieszkańca.

                                                                                                         ZARZĄD